Szlaki piesze i rowerowe "Uroczyska Lubniewiska"

Informacje o Uroczysku Lubniewisku

Szlaki towerowe:

Uroczysko Lubniewisko
Liczące ponad 1.400 ha "Uroczysko" rozciąga się pomiędzy Lubniewicami i Sulęcinem. Administracyjnie obszar ten należy do Nadleśnictwa Sulęcin. Nazwę przyjęło od jeziora Lubniewsko (240,96 ha), które stanowi 17% powierzchni "Uroczyska". Geologicznie obszar uformowany został w wyniku bezpośredniej akumulacji lodowcowej ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Efektem działalności lodowca jest duża mozaika gleb i niezwykle urozmaicona rzeźba terenu. Na niewielkich powierzchniach różnice wysokości dochodzą do kilkudziesięciu metrów. Liczne jary i wąwozy, które porastają drzewostany bukowe, przypominają swoim wyglądem tereny podgórskie. Duża różnorodność warunków glebowych w połączeniu z mikroklimatem znajduje swoje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu zbiorowisk roślinnych.

Świat roślin reprezentowany jest przez około 300 gatunków, a 15 z nich podlega ochronie ścisłej, jak np.: rosiczka okrągłolistna, bluszcz pospolity.
Napotykamy tu niespotykane gdzie indziej okazy sosen, świerków, buków, daglezji, dębów, grochodrzewów. Znajdujemy tu fragmenty lasów sadzonych ręką ludzką, ale również duże powierzchnie lasów naturalnych. W "Uroczysku" możemy zobaczyć jak drzewo się rodzi, rośnie, dojrzewa i wydaje owoce, a następnie umiera, butwieje i jest podłożem dla następnych generacji. W tym różnorodnym środowisku wiele okazów przyrody ożywionej i nieożywionej posiada cechy pomników przyrody.

Świat zwierzęcy w wodach i na lądzie "Uroczyska" jest również bardzo bogaty. W wodach można spotkać gąbki, wirki, skąposzczety, pijawki, małże, raki i 24 gatunki ryb, a w przybrzeżnych trawach i mokradłach różne płazy i gady oraz piękne motyle. Ptaki lęgowe i prawdopodobnie lęgowe reprezentują co najmniej 90 gatunków. Do najciekawszych można zaliczyć orła bielika, bociana czarnego, żurawia, zimorodka. Licznie występuje zwierzyna płowa, dziki, borsuki, lisy, jeże i drobne gryzonie.

Już w okresie międzywojennym w okolice Sulęcina i Lubniewic przyjeżdżali liczni turyści i dla nich wykonano pierwsze mapy i opisano piesze szlaki turystyczne. Dzisiaj tereny te odwiedzają rokrocznie liczni amatorzy turystyki pieszej i rowerowej, z myślą o nich oraz mając na uwadze zachowanie w naturalnym stanie cennego środowiska przyrodniczego, wytyczone są trasy do pieszych i rowerowych wędrówek.


S Z L A K I    R O W E R O W E

Szlak czerwony: odcinek Sulęcin - Żubrów (11,7 km).

Bardzo atrakcyjny widokowo i przyrodniczo, jednocześnie trudny: strome podejścia, odcinki eksponowane. Prowadzi przez szczyty najwyższych wzgórz, Dolinę Czerwonego Potoku, schodzi na dno wąwozów. Przejście pieszo zajmuje około 3,5-4 godz.
Dostępny również w wariancie rowerowym (wskazany rower górski):

0,0 km:
Rynek w Sulęcinie; stad w kierunku wschodnim ulicą Kilińskiego i w lewo ul. Paska. Na wysokości osiedla skręcamy w prawo z ulicy w drogę pomiędzy ogródkami działkowymi. Na rozwidleniu dróg w prawo. Idąc dalej widzimy przed sobą zalesione pasmo wzgórz z Głaźnikiem; mijamy po prawej charakterystycznie zadrzewione wzgórze zrujnowanego cmentarza żydowskiego i po 1300 m od zejścia z ulicy dochodzimy do lasu. Wyraźniejsza droga odchodzi w lewo, my jednak posuwamy się nadal prosto, już ścieżką, wzdłuż linii elektrycznej uroczą "Lisią Dolinką". Po 250 m od granicy lasu - rozwidlenie: w prawo, drogą - odchodzi szlak rowerowy, a pieszy ścieżką wspina się na szczyt wzgórza, porośniętego od południa charakterystyczną sosną Banksa (z nieodpadającymi suchymi, niższymi gałązkami, z charakterystycznymi, jakby poprzyklejanymi szyszkami). Ze szczytu (150 m n.p.m.) ograniczony, lecz ciekawy widok. Strome zejście w dół na Polankę. Za nią ścieżką lekko w prawo, omijamy zbocze, by po 50 m połączyć się ze szlakiem rowerowym (szlak rowerowy ominął szczyt południowym zboczem, drogą wśród opisanych sosen). Teraz bardzo stromo w górę, po 20 m już łagodniej, grzbietem nieco w lewo. Po następnych 150 m osiągamy Mały Głaźnik i za nim Przeł. pod Głaźnikiem. Tu szlak rowerowy omija szczyt Głaźnika z lewej, natomiast pieszo wdrapujemy się na sam wierzchołek,
3,5 km:
Głaźnik (zw. Gołębią Górą) 168 m n.p.m. Na górze 2 głazy narzutowe: większy gnejsowy pomnik przyrody, 1,8 m wysokości i 9,7m obwodu zwany Gołębim Kamieniem. Od mniejszego głazu, w kierunku zachodnim odległa "górska" panorama. Na wschodnim zboczu resztki zwalonej drewnianej wieży. Szlak stromo schodzi na wschód, łączy się z rowerowym, a po 500 m skręca w lewo, by za 100 m dotrzeć do następnego głazu.
4,1 km
(15kB)
"Koźli Kamień"
Koźli Kamień: granitowy głaz narzutowy, 3 m wysokości i 10,5 m obwodu - pomnik przyrody. Stąd drogą na wschód, a po 500 m w lewo pofalowaną drogą. Po ok. 400 m w prawo odchodzi szlak rowerowy.
Pieszy wkrótce doprowadza do Starej Gliśnieńskiej Drogi, za którą niezadrzewiony pas gazociągu. Drogą w lewo przez 50 m, po czym skręcamy w prawo przecinając gazociąg, i dalej idąc drogą po 100 m, po prawej widzimy kocioł Źródeł Czerwonego Potoku, do którego sprowadza szlak. (Szlak rowerowy po odejściu od pieszego, po 250 m doprowadza do minipolanki - krzyżówki, gdzie skręcamy w lewo, na północ i ładnym zjazdem docieramy do Starej Gliśnieńskiej Drogi, przecinamy ją i bardzo stromą ścieżką /uwaga!!!/ zjeżdżamy do wąwozu i połączenia ze szlakiem pieszym).
6,1 km:
Źródła Czerwonego Potoku. Dziki i malowniczy wąwóz z niewielkimi kaskadami strumyków, porośnięty starym bukowym lasem. Przekraczamy wijący się strumień i razem z trasą rowerową, po chwili dochodzimy do imponującego mostu kolejowego, u stóp którego dziki stawek "Żabie Oko". Wkrótce szlak doprowadza do drogi, za którą wznosi się olbrzymi wał "Starego Nasypu" nieistniejącej już linii kolejowej. Idąc drogą w prawo, po 50 m skręcamy w lewo, przecinając młody lasek (szlak rowerowy omija go przez Rozdroże) i dalej drogą tzw. "Półką" w głąb Doliny Czerwonego Potoku. Mijając po lewej egzotyczne, podmokłe dno doliny, a po prawej stronie zbocza Bukowiny docieramy do szlaku niebieskiego.
8,6 km:
Górski Młyn - węzeł szlaków: dalej drogą prowadzi szlak niebieski przez Grodzisko do Lubniewic, w lewo przez mostek szlak czerwony i niebieski przechodzą na drugą stronę potoku i doliny. Po prawej mijamy ruiny młyna, za którymi okrążający jezioro szlak niebieski skręca w prawo, a czerwonym pnąc się pod górę wychodzimy ponad urwiska Wąwozu Żubrowskiego. Szlak rowerowy dalej prosto, w górę drogą równoległą do wąwozu, natomiast pieszy eksponowanym trawersem sprowadza na jego dno. Idąc w głębi wąwozu, po lewej stronie na zboczu mijamy skalne "Żebro" piaskowca, dalej mijając kolejne rozwidlenia jaru, przy dużym głazie wychodzimy z wąwozu. Wspinając się stromym podejściem osiągamy szczytową łąkę Połoniny (145 m n.p.m.). Stąd piękną odległa panorama na dolinę jeziora Lubniewsko. Za łąką, drogą w lewo. Po wyjściu z lasu, drogą wspólnie z zielonym szlakiem rowerowym, docieramy przed Żubrowem do czerwonego szlaku rowerowego.
11,7 km: Żubrów PKS (szlak prowadzi dalej w kierunku Postomi i wraca do Sulęcina; dodatkowe 13,6 km).


Szlak czarny - Rozdroże - Grodzisko (3,6 km) i żółty Rozdroże - Łagów - (25,6 km).
0,0 km:
Rozdroże (szlak czerwony rowerowy); stąd w kierunku północno - wschodnim, po 150 m rozwidlenie: oba szlaki razem w prawo wygodnym żwirowym Starym Nasypem doprowadzają do skrzyżowania
(18kB)
w wąwozie ...
1,6 km:
węzeł szlaków:
- dalej prosto nasyp prowadzi do Glisna,
- szlak żółty skręca w prawo; przez Trzemeszno, górę Bukowiec (19,6 km) do Łagowa.
- szlak czarny skręca w lewo, przecina Starą Gliśnieńską Drogę, po 140 m rozwidlenie: jedziemy drogą w prawo, pięknym starodrzewem docieramy do szlaku niebieskiego.
3,6 km: Grodzisko


Szlak zielony Żubrów - Lubniewki (2 km)

Aktualnie łącznikowy umożliwiający dojazd z Żubrowa na Lubniewki i dalej do szlaku niebieskiego (w przyszłości planowany jako fragment szlaku Sulęcin - Jarnatów).
Od rozwidlenia szlaków za Żubrowem przez Siodło Lubniewek w kierunku szlaku niebieskiego.

Szlak czerwony i żółty E11 odcinek Lubniewice -jeż. Lubniewsko (3,1 km)
0,0 km:
Księgarnia w Lubniewicach - węzeł szlaków turystycznych. Ulicą Osadników Wojskowych i dalej Obrońców Stalingradu przechodzimy przez miasto
(15kB)
Jesień w Uroczysku
1,0 km:
Stacja CPN, tu szlak skręca drogą w kierunku Jarnatowa. Po 1300 m mijamy po prawej stronie pole biwakowe nad zatoką jeż. Lubią
3,1 km:
Dochodzimy do węzła szlaków nad zatoką jeż. Lubniewsko. Szlak czerwony schodzi z drogi na prawo i okrąża jezioro, wraca do Lubniewic. Żółty - przez Jarnatów, Ośno prowadzi do Słubic. Początek szlaku niebieskiego.


Szlak niebieski dookoła jeziora Lubniewsko (13,9 km)
0,0 km:
Węzeł szlaków nad zatoką jeż. Lubniewsko (szlak czerwony i żółty).
0,3 km:
Idziemy prosto i skręcamy w lewo z drogi asfaltowej w drogę leśną.
1,3 km:
Zagłębiamy się w las mijając malownicze miejsca. W prawo od-chodzi droga do Sobieraja, my idziemy dalej szlakiem.
2,4 km:
Przechodząc przez malowniczy las dochodzimy do skraju jeziora, skąd podziwiamy piękną panoramę jeziora. Po prawej stronie mijamy niewidoczny stąd Wąwóz Sobierajski.
4,2 km:
Idziemy dalej nad jeziorem, będąc cały czas w otoczeniu starodrzewu, dochodzimy do drogi szutrowej.
4,7 km:
W prawo odchodzi droga, którą zielonym szlakiem rowerowym możemy dojechać do Żubrowa.
6,0 km:
Idąc dalej drogą u podnóża Lubniewek następnie niewielkim podej-ściem skręcając w lewo z drogi znajdujemy się u wylotu wielkiego Wąwozu Żubrowskiego.
Idąc ścieżką po podmokłym terenie obok starych świerków do-chodzimy do Górskiego Młyna.
6,4 km:
Węzeł szlaków turystycznych (czerwony szlak): w prawo pod górę do Żubrowa; po przejściu Czerwonego Potoku w prawo do Sulęcina. My natomiast po przejściu potoku kierujemy się w lewo.
6,9 km:
Dochodzimy ponownie w pobliże jeziora, które widzimy przed sobą, skręcamy w prawo. W tym miejscu jest tajemniczo, mijamy po prawej trzęsawisko wśród starodrzewu. Prosto pod górę prowadzi droga do Wędrzyna, natomiast szlak w lewo.
7,3 km:
Dochodzimy do brzegów jeziora, tutaj w chwili zadumy możemy posłuchać śpiewu ptaków.
8,2 km:
Idąc dalej ścieżką wznoszącą się do góry dochodzimy do drogi leśnej w pobliżu Grodziska (tu połączenie z czarnym szlakiem rowerowym). Przy Grodzisku możemy skręcić w lewo bez szlaku i przejść "małą pętlą" - aleję daglezjową. Tutaj możemy spotkać piękne strzeliste daglezje i z wysokiego cypla, a później z brzegu jeziora podziwiać piękne krajobrazy.
9,3 km:
Wracamy do szlaku, idąc dalej dochodzimy do Rybakówki. Można przyjrzeć się hodowli ryb oraz zobaczyć budowle piętrzące wodę. Idziemy dalej przez mostek. Wśród pól i lasów dochodzimy do
10,7km:
drogi szutrowej. W lewo odchodzi droga do ośrodka wypoczynkowego "Laguna".
12,1 km:
Idąc dalej drogą szutrową (w prawo odchodzi droga do Świerczo-wa) dochodzimy do starego wiaduktu, a następnie do drogi asfaltowej Sulęcin - Lubniewice.
13,9 km:
Idąc wzdłuż drogi asfaltowej mijamy po lewej osiedle domków jednorodzinnych, a po prawej piekarnię i osiedle Słowiańskie. Jesteśmy w Lubniewicach. Przechodzimy obok kościoła, rynku, dochodzimy do księgarni. W tym miejscu zamyka się pętla naszej wycieczki.